"ตลาดอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าสำหรับชาวต่างชาติใจกลางกทม.ยังมีแนวโน้มที่ดี "

ซีบีอาร์อี ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกเผยว่า แม้ตลาดอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าสำหรับชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานครจะมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นจากการที่เจ้าของคอนโดมิเนียมนำห้องชุดของตนมาปล่อยเช่า แต่ตลาดอพาร์ทเม้นท์ดังกล่าวในย่านใจกลางเมืองยังมีแนวโน้มที่ดี ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ชาวต่างชาติที่ทำงานในกรุงเทพฯ เลือกเช่ามากกว่าซื้อที่พักอาศัย

ตลาดให้เช่าพักอาศัยสำหรับชาวต่างชาติมีการแข่งขันที่สูง เนื่องจากชาวต่างชาติที่ทำงานในกรุงเทพฯ นั้นไม่ได้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น มีเพียงสัญชาติเดียวที่เพิ่มขึ้นก็คือชาวจีน แต่โดยทั่วไปชาวจีนส่วนใหญ่มีงบประมาณในการเช่าที่พักอาศัยต่ำกว่าผู้เช่าชาวญี่ปุ่น ชาวอเมริกัน และชาวยุโรปอยู่มาก ซึ่งเป็นที่มาของความต้องการในตลาดแต่เดิมสำหรับการเช่าที่พักอาศัยในย่านใจกลางกรุงเทพฯ

จากการที่ซีบีอาร์อีปล่อยเช่าที่พักอาศัยในกรุงเทพฯ มากกว่า 3,000 ธุรกรรมในช่วงสิบปีที่ผ่านมา พบว่า งบประมาณในการเช่าที่พักอาศัยของชาวต่างชาติไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นเลย และมีค่ามัธยฐาน (Median) ของค่าเช่ารายเดือนหรือค่ากลางของค่าเช่ารายเดือนที่ประมาณ 90,000 บาท สำหรับขนาดสามห้องนอน และ 80,000 บาทสำหรับขนาดสองห้องนอน ทั้งนี้ เนื่องจากซีบีอาร์อีมีตลาดหลักเป็นกลุ่มผู้เช่าในระดับบนจึงทำให้ค่ากลางดังกล่าวสูงกว่าค่าเช่าโดยเฉลี่ยของตลาดให้เช่าที่พักอาศัยสำหรับชาวต่างชาติโดยรวม

ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ต้องการพักอาศัยในไม่กี่ทำเล ได้แก่ ช่วงอโศกกับทองหล่อบนถนนสุขุมวิท ย่านลุมพินี และบางส่วนของย่านสาทร ตัวเลือกสำหรับชาวต่างชาติโดยส่วนใหญ่ ก็คือ การเช่าอพาร์ทเม้นท์จากบุคคลเดียวเป็นเจ้าของทั้งอาคาร หรือจากนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อนำมาปล่อยเช่า

จากการสำรวจโดยแผนกวิจัยซีบีอาร์อี พบว่า มีอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าที่ได้มาตรฐานสำหรับชาวต่างชาติเพียงประมาณ 10,000 ยูนิตเท่านั้นที่ตั้งอยู่ในย่านใจกลางกรุงเทพฯ ในขณะที่มีคอนโดมิเนียมราว 80,000 ยูนิตในทำเลเดียวกัน และซีบีอาร์อีประเมินว่า 35-40% ของคอนโดมิเนียมเหล่านี้ เป็นของนักลงทุนที่ซื้อห้องชุดเพื่อนำมาปล่อยเช่า ในด้านของซัพพลาย อพาร์ทเม้นท์ใหม่นั้นมีจำนวนจำกัด แต่คอนโดมิเนียมใหม่ยังคงจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Credit by : https://www.ryt9.com/s/prg/2940286