089 584 5558

ซอย วงศ์สว่าง 17/1 ถนนวงศ์สว่าง , แขวงบางซื่อ, เขตบางซื่อ, กรุงเทพมหานคร 10800


ช่วงราคา


ชื่อห้องประเภทห้องรายเดือน (บาท)
A. tudioสตูดิโอ5,500

จำนวนคนเข้าชม : 328

Back to Top